با سلام

ما حاصل سالها تجربه مان را در بازارهای جهانی و بورس ایران، به صورت اندیکاتور در آورده ایم و حال قصد داریم تا آن ها را در اختیار شما قرار دهیم.

توجه داشته باشید که اندیکاتور های طراحی شده ما بومی است و هیچ نمونه مشابه ایرانی و خارجی ندارد .

امید است با استفاده از این اندیکاتور ها روز های پر سودی را پیش رو داشته باشید .